Responsabilitat social corporativa

Des d'un punt de vista ètic, les organitzacions econòmiques juguen un paper social que en aquests moments és de gran rellevància pels impactes mediambiental i social que tenen les seves actuacions.

SEIS CONSULTORA, conscient d'aquesta responsabilitat, canalitza la seva aportació de forma concreta amb la participació en organitzacions no governamentals dedicades a l’atenció de la infància i a la reducció de la pobresa al món.

Scroll to Top