Àrees d'activitat

SEIS CONSULTORA ofereix serveis de consultoria en l'àmbit de la d'enginyeria civil, a totes les etapes d'un projecte, des dels primers estadis de la planificació fins a la direcció de les obres, passant per estudis de viabilitat, estudis informatius, avantprojectes, projectes constructius, modificats i complementaris.

Servicios de consultoría en el ámbito de la de ingeniería civil: Informes técnicos y peritajes, Planificación, Elaboración de proyectos, Supervisiones y direcciones de obras. Seis Consultora. Solvencia, experiencia, integridad y servicio.

Informes tècnics i peritatges

SEIS CONSULTORA desenvolupa informes tècnics i realitza peritatges que els poden ajudar en la resolució de conflictes, en l'àmbit de la urbanització i l'obra civil.

Planificació

L'equip de SEIS CONSULTORA atresora una llarga experiència en l'àmbit de la planificació hidrològica i hidràulica, en l'àmbit de l'abastament i sanejament, potabilització i depuració on desenvolupem plans directors, estudis d'inundabilitat, i en el l'àrea de preses; inspeccions, estudis de classificació de basses i preses, normes d'explotació, direccions d'explotació i auditories.

Servicios de consultoría en el ámbito de la de ingeniería civil: Informes técnicos y peritajes, Planificación, Elaboración de proyectos, Supervisiones y direcciones de obras. Seis Consultora. Solvencia, experiencia, integridad y servicio.
Servicios de consultoría en el ámbito de la de ingeniería civil: Informes técnicos y peritajes, Planificación, Elaboración de proyectos, Supervisiones y direcciones de obras. Seis Consultora. Solvencia, experiencia, integridad y servicio.

Elaboració de projectes

Estudis previs, avantprojectes o projectes constructius, són alguns dels serveis que SEIS CONSULTORA realitza. Som especialistes en l'àmbit de l'abastament, tant en xarxes de distribució, impulsions, dipòsits o ETAP, en l'àmbit de la depuració, en impulsions, EBAR i EDAR, en els regadius amb projectes integrals tant en làmina lliure com en pressió, així com en els projectes de restauració fluvial, canalitzacions i drenatge urbà i associat a altres disciplines de l'enginyeria civil.

Els projectes de carreteres de baixa intensitat de trànsit o de camins rurals són també la nostra especialitat.

Supervisions i direccions d'obres

En SEIS CONSULTORA dirigim i supervisem la construcció d'infraestructures civils amb caràcter general, sent la nostra especialitat l'àmbit de les preses, les canalitzacions, la urbanització, els regadius, els abastaments, inclosa la potabilització, així com el sanejament i la depuració.

Servicios de consultoría en el ámbito de la de ingeniería civil: Informes técnicos y peritajes, Planificación, Elaboración de proyectos, Supervisiones y direcciones de obras. Seis Consultora. Solvencia, experiencia, integridad y servicio.
Scroll to Top